Disclaimer

Motorhuis Bakker spant zich in om informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties. Motorhuis Bakker is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de op deze website vermelde gegevens.

De eventueel door Motorhuis Bakker verzamelde persoonsgegevens worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze website kan informatie, software, foto’s en andere materialen bevatten die door het auteursrecht, merkenrecht of een ander intellectueel eigendomsrecht zijn beschermd. Gebruik van dergelijke informatie zonder onze uitdrukkelijke toestemming is niet toegestaan.

Deze website kan van tijd tot tijd links naar andere websites bevatten. Motorhuis Bakker heeft geen zeggenschap over dergelijke gelinkte websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die website.

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Motorhuis Bakker worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.